Kategorie

Autorzy

Muzea podkarpackie 2004-2014

Muzea podkarpackie 2004-2014

Bezpłatna publikacja elektroniczna

Publikacja przedstawia zmiany zachodzące w muzealnictwie funkcjonującym na terenie "podwójnych peryferiów". Zakreślając kontekst analizy w koncepcjach globalizacji, glokalizacji i europeizacji, autorzy przedstawiają lokalną percepcje i wdrażanie zasad tzw. nowej muzeologii. 

Więcej szczegółów


0,00 zł brutto

Publikacja przedstawia zmiany zachodzące w muzealnictwie funkcjonującym na terenie "podwójnych peryferiów", czyli semi-peryferynego kraju, jakim jest Polska oraz peryferyjnego jej regionu, jaki stanowi województwo podkarpackie. Zakreślając kontekst analizy w koncepcjach globalizacji, glokalizacji i europeizacji, autorzy przedstawiają lokalną percepcje i wdrażanie zasad tzw. nowej muzeologii. Na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród muzealników, gości, przedstawicieli samorządów i animatorów kultury rysuje się obraz muzealnictwa w procesie zmian kształtowanych przez zjawiska globalne, państwowe i lokalne. Badacze koncentrują się przede wszystkim na problemach miejsca muzeów w gospodarce rynkowej, ich rosnącego znaczenia w systemie edukacji, otwarcia na odbiorców, postępującej modernizacji technicznej oraz partycypacji w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Ukazują oni również sukcesy ale i problemy wynikające z regulacji administracyjno-prawnych oraz lokalnych układów.

 

Publikacja powstała dzięki wsparciu Ministertwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON 05787/15)

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie