Kategorie

Autorzy

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem

Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem

Autor: Mirosława Zabilska-Kunek

Tytuł: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo)

Książka Mirosławy Zabilskiej-Kunek stanowi monograficzne ujęcie dotychczasowych studiów nad rybołówstwem ludów strefy nadbał­tyckiej w V–IV tys. BC

Więcej szczegółów


80,00 zł brutto

Książka Mirosławy Zabilskiej-Kunek stanowi monograficzne ujęcie dotychczasowych studiów nad rybołówstwem ludów strefy nadbał­tyckiej w V–IV tys. BC. Podstawą źródłową pracy są rezultaty badań laboratoryjnych, najliczniej­szego jak dotąd, zbioru archeoichtiologicznego z ziem polskich, odkrytego podczas eksploracji wykopalisko­wych na stanowisku 9 w Dąbkach (gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie), przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego: „Cultural development of the areas on both sides of the Odra river during Late Glacial and Early Holocene”, w la­tach 2004–2005. W toku rozważań źródłowo-anali­tycznych i syntetycznych zostały uwzględnione rów­nież opublikowane wyniki identyfikacji szczątków ryb oraz dane archeologiczne odnośnie znalezisk narzędzi rybackich z wybranych stanowisk strefy nadbałtyckiej. Książka zawiera liczne zestawienia tabelaryczne, kolorowe ryciny oraz obszerne streszczenie w języku angielskim.

ISBN: 978-83-7667-183-3

Strony: 200
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie